torsdag 2 april 2015

2 april - en riktigt bra titel


Moab is my washpot är en riktigt bra titel, även om den är ganska konstig...

Stephen Fry förklarar själv bakgrunden till den i bokens förord:

"The question I am most often asked concerns of course the cursed title. Moab is your whatpot? Who is Moab, what is a washpot and just what the curried hell is going on? Well, the lines come, as you may know, from the book of Psalms. I have always held it as a perfect example of an Old Testament sort of phrase: rich, resonant and rewarding, whatever its meaning and reference. It goes on to talk of humiliating Edom and, most importantly for me, exulting over Philistia. As a teenager I always carried in my mind the idea that the world was a battle ground for the war between beauty and the barbarians, between the aesthetic and the athletic, between sensitive souls like me and Philistines like just about everyone else. [...] I was mocking myself with the title, mocking the rebarbative, super-sensitive and insanely solipsistic soul that I was."

Det känns föga förvånande att just Stephen Fry väljer en sån djup, symbolisk titel till sin självbiografi, och bara hans lilla förklaring här ovan dryper ju av den språkliga finess och humor som är så typisk för honom.

Och även om man inte hänger riktigt med i alla svängarna, kan man väl nöja sig med att titeln är "rich, resonant and rewarding"? Själva boken är för övrigt också riktigt bra.

Om du vill se fler exempel på riktigt bra titlar, gå till Instagram och #bokutmaningapril.

2 kommentarer :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...