Facit:

Det är alltså de gröna siffrorna du ska hitta novellbeskrivningarna till - noveller från Sverige i de översta kvadraterna, noveller från Europa i mittdelen och noveller från övriga världen motsvarande siffrorna i den nedersta raden med kvadrater:

7
9
5
8
2
6
1
4
3
1
8
2
5
4
3
6
7
9
6
4
3
1
7
9
5
8
2
2
3
8
9
1
7
4
6
5
4
5
1
6
8
2
9
3
7
9
6
7
3
5
4
2
1
8
3
7
4
2
6
5
8
9
1
8
2
9
4
3
1
7
5
6
5
1
6
7
9
8
3
2
4

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...