lördag 23 oktober 2021

Bokbyte i bokcirkeln

I bokcirkeln håller vi på med vårt miljö- och klimattema, och i veckan som gick var det dags för bokbyte.

Vi hade läst Minnet av vatten av Emmi Itäranta, en roman som alla verkade förtjusta i. Romanen utspelar sig i framtiden och handlar om Noria, som precis som sin far före henne, lärs upp till att bli temästare.

Jorden har drabbats av extremväder och stora delar av landskapet är översvämmat, samtidigt som andra delar av världen lider av värme och torka.

Vatten är en bristvara och makten ligger hos de som kontrollerar tillgången. På vissa av byns hus målar myndigheterna en blå cirkel och husens invånare syns inte mera till - de blir straffade för att de anses ha överskridit sin vattenkvot. 

Världen Noria lever i är förändrad mot den värld vi känner idag, men den ligger otrevligt nära de omständigheter vi börjar ana redan nu. Kanske är det därför boken är så drabbande.

Nästa bok i bokcirkeln blir Maja Lundes Blå. Jag har redan läst och gillat hennes Binas historia och Przewalskis häst, så jag tror jag vet ungefär vad jag har att se fram emot. 

2 kommentarer :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...