tisdag 6 augusti 2013

Författares tio tips om skrivande

Idag vill jag gärna dela med mig av två länkar med skrivtips från The Guardian:

 Ten Rules for Writing Fiction och  Ten Rules for Writing Fiction Part II.Flera olika författare har bidragit och det är ofta både nyttig och humoristisk läsning. Som i de här exemplen:


"Do not place a photograph of your ­favourite author on your desk, especially if the author is one of the famous ones who committed suicide." - Roddy Doyle

"The first 12 years are the worst." - Anne Enright

"Marry somebody you love and who thinks you being a writer's a good idea." - Richard FordEtt tips som jag verkligen kan hålla med om är:


"Read. As much as you can. As deeply and widely and nourishingly and ­irritatingly as you can. And the good things will make you remember them, so you won't need to take notes." - AL KennedyUrsprungligen kom länken till mig via en av mina eminenta handledare på kurserna i Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet i Växjö, så tack för det!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...