fredag 18 januari 2019

Harungen av Ina Rosvall

Harungen av Ina Rosvall är en fascinerade romandebut som väcker många tankar.

I centrum står en kvinna som arbetar på ett laboratorium, där det bedrivs experiment för att undersöka hur djurens medvetande fungerar. Forskarna fäster elektroder på olika levande varelser och tankar sedan in hjärnaktiviteten i något som de kallar miman. Där inuti samlas alltså alla olika upplevelser av liv och medvetanden - ibland verkar de förstärkta av varandra och ibland helt separata. Miman växer och utvecklas medan forskarna står bredvid med sina mätningar och beräkningar.

En dag hittar huvudpersonen en harunge på väg till jobbet och av en anledning hon inte kan förklara för sig själv tar hon med sig den. Harungen blir hennes första gränsöverskridande experiment med miman, vilket följs av andra.

Människans fascination för det okända, för hur djur upplever sin tillvaro, är romanens utgångspunkt. Men för mig handlar den lika mycket om människornas vilja att förstå varandra. Huvudpersonen försöker komma underfund med sin tonårsdotter och hon försöker förstå sin make och hans gamla och sjuka mor. Tematiken är snyggt sammanvävd i en ganska kort roman med rikt och tankeväckande innehåll. Jag gillar!


Titel: Harungen
Författare: Ina Rosvall
Utgivningsår: 2018
Förlag: Albert Bonniers
Antal sidor: 154

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...