tisdag 22 oktober 2013

Så gör jag: Konsten att skriva

 
Bodil Malmstens bok Så gör jag: konsten att skriva är inte är lik någon annan skrivhandbok jag har läst tidigare.
 
Bokens kapitel är korta och de har fått lockande namn som till exempel "Tvätta, stryka, döda!", "Mingelfadäs" och "Tag Tulo i tid." Det är lättsam läsning, trots att ämnet tas på största allvar. Malmsten berättar anekdoter kring sina erfarenheter, ger konkreta tips och uttrycker sina åsikter - ibland säkert något provocerande för en del - om väldigt många olika ämnen. Boken har flera vackra färgbilder - ofta på Malmstens privata kopior av böcker där det sticker ut massor av klisterlappar där hon markerat något av speciellt intresse:

Det finns också rikligt med citat som behandlar ämnena som tas upp i de olika kapitlen. Vad sägs om:

"Alla bra böcker har en sak gemensamt,
de är verkligare än om de verkligen hade hänt."
(Ernest Hemingway)

I jämförelse med andra skrivhandböcker är Så gör jag mer fragmentarisk. Man kan inte grotta ner sig i långa ingående beskrivningar av hur man ska gå till väga i olika delar i skrivprocessen. Men boken fungerar väldigt bra som en mer allmän inspiration till att skriva. Det finns också små skrivövningar insprängda här och där, och mot slutet av boken finns en utförlig lista på Malmstens egen favoritläsning, som hon kallar "Mina klassiker."

På många ställen i boken är stilen närmast prosalyrisk, till exempel i Förordet där hon formulerar grundförutsättningen för en skrivhandbok a la Malmsten:

Den här boken är en lärobok i en lära som inte kan läras ut, en handbok i en konst som inte kan läras ut, skriven av en som inte kan.
   Det är inte av blygsamhet jag säger det, äkta eller falsk; ett liv av skrivande och det enda jag vet är att det jag skriver nu, har jag aldrig skrivit förut.
   Det är första gången jag skriver det här.
   Skriva det nya lär man sig medan man skriver och ibland inte ens då.
   Ändå.
   Den här boken är en lärobok, en handbok med erfarenheter, verktyg, redskap, råd, tips, exempel, goda exempel och avskräckande.
   Trots allt och ändå.
   Den här boken är en lärobok i en konst som inte går att lära ut, en handbok i konsten att skriva fast det inte går.

Malmsten betonar boken igenom att man själv måste göra sina val när det kommer till skrivandet, bara man faktiskt gör ett aktivt val och inte låter formuleringarna stå på sidan av ren slöhet. Det är väl ett utmärkt råd, tycker jag!


Titel: Så gör jag: Konsten att skriva
Författare: Bodil Malmsten
Utgivningsår: 2012
Förlag: Modernista
Antal sidor: 301 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...